Aufgaben

  • Gromadzenie wiedzy oraz prowadzenie badań naukowych w dziedzinie DIETETYKI, PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH, w tym chorób autoimmunologicznych, rozwoju rynku turystyki zdrowotnej, w szczególności turystyki SPA&Wellness
  • opracowywanie nowych produktów, wprowadzanie znaczących ulepszeń w dotychczasowych produktach pozostających w ofercie Instytutu oraz opracowywanie nowych procesów świadczenia usług przez Instytut
  • pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, prace przemysłowe, rozwojowe i wdrożeniowe
  • współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi w celu pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń oraz realizacji wspólnych projektów badawczych