Konferencja 2016

W dniach 22-23.09.2016r. w Instytucie Zdrowia SOFRA w Karpaczu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem

"Profilaktyka zdrowotna w kształtowaniu zdrowia człowieka – aspekty medyczne, ekonomiczne i społeczne"

zorganizowana przez Instytut Zdrowia SOFRA, Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki Zdrowotnej „DIU VITAM”, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej.


Zdrowie i profilaktyka zdrowotna to pojęcia wielosektorowe, ilościowo wymierne. Łączą w sobie różne aspekty: medyczne, biologiczno-fizjologiczne, psychologiczne i psychiczne, fizyczne, duchowe, polityczne, ekonomiczne czy społeczne i to właśnie one staną się przedmiotem dyskusji podczas Konferencji. Zdrowie publiczne to pojęcie mające charakter interdyscyplinarny i globalny zarazem. Nie chodzi bowiem tylko o utrzymanie stanu zdrowia społeczeństwa, a o wypracowanie konkretnych środków i metod zmierzających do jego poprawy i zapobiegania zachorowaniom. Mając na uwadze powyższe zagadnienia oddajemy uczestnikom Konferencji możliwość wymiany doświadczeń, poglądów i wyników badań w następujących obszarach tematycznych:

MEDYCZNE ASPEKTY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

 • Zdrowie fizyczne jako prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz jego układów i narządów.
 • Zdrowie psychiczne, zarówno w kontekście zdolności do jasnego myślenia, jak i rozpoznawania uczuć i wyrażania ich w odpowiedni sposób; socjoterapia.
 • Profilaktyka chorób cywilizacyjnych rozumiana zarówno jako prewencja, jak i zapobieganie; w tym: profilaktyka I fazy obejmująca działania najwcześniejsze, profilaktyka II fazy ukierunkowana na określoną grupę populacji.
 • Technologia żywienia; bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.

  EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

 • Zdrowie jako wartość ekonomiczna, relacje między zdrowiem a rozwojem gospodarczym.
 • Popyt na zdrowie i jego społeczno-ekonomiczne uwarunkowania.
 • Inwestycje w zdrowie jako proces na poziome mikro i makroekonomicznym.
 • Ekonomiczne konsekwencje epidemii chorób przewlekłych.

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

 • Zdrowie społeczne jako zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi oraz pełnienia ról społecznych.
 • Zdrowie duchowe zmierzające do utrzymania wewnętrznego spokoju; duchowość i religijność jako istotne elementy egzystencji człowieka.
 • Zdrowie w ujęciu holistycznym, przekonania i potrzeby zdrowotne.
 • Niepełnosprawność jako zjawisko społeczne.
 • Medykalizacja i ekspansja medycyny.
 • Pomoc społeczna – instytucjonalna determinanta zdrowia.

RADA PROGRAMOWA

Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - Dyrektor Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii; Kierownik Zakładu Ekspresji Genów; Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Prof. dr hab. Mirosława Siatecka - Instytut Biologii Eksperymentalnej; Kierownik Laboratorium Genetyki Medycznej w Zakładzie Genetyki; Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz - Kierownik Laboratorium Ekspresji Genu, Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski; oraz Kierownik Interdyscyplinarnego Laboratorium Biofizyki i Biologii Molekularnej, Centrum Nowych Technologii, również Uniwersytet Warszawski;

Prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski - Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski - Ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie; Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie;

Prof. dr hab. inż. Janina Kaniuczak - Kierownik Katedry Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii, Kierownik Wydziałowego Laboratorium Analiz Zdrowotności Środowiska i Materiałów Pochodzenia Rolniczego, Uniwersytet Rzeszowski;

Prof. dr hab. Danuta Zawadzka - Kierownik Katedry Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska;

Dr Ewa Dąbrowska - Doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych, Instytut Zdrowia Sofra.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Renata Gabryszak Przewodnicząca komitetu organizacyjnego

Dr Agnieszka Jakubowska Wiceprzewodnicząca

Mgr inż. Krzysztof Mroziński Wiceprzewodniczący

Dr Małgorzata Sikora-Gaca Sekretarz


Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki Zdrowotnej „DIU VITAM”

ul. Zaciszna 2

58-540 Karpacz

dr Małgorzata Sikora-Gaca

gosia.sikora@poczta.fm

tel.: 509-855-166

Zgadzam się

Pod poniższym linkiem przedstawiamy naszą politykę prywatności, w której znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r. oraz informacja o zastosowanych technologiach (np.: plikach cookie). Akceptacja polityki oznacza, że wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce prywatności Instytutu Zdrowia SOFRA Sp. z o.o.