Kontakt

  • sekretarz redakcji: mgr Urszula Kosowska, Koordynator Działu Badawczo-Rozwojowego, 76-032 Mielno, ul. Chełmońskiego 2; dbr@sofra.com.pl; tel. 696 14 25 77
  • redakcja: Instytut Zdrowia Sofra sp. z o.o., 76-032 Mielno, ul. Chełmońskiego 2 (mgr Urszula Kosowska)