Proces recenzowania

Proces recenzowania artykułów przesłanych do publikacji w Acta Salutem Scientiae zgodny jest z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przeprowadzany jest wg poniższego schematu:

  • artykuł dopuszczony jest do recenzji w przypadku spełnienia następujących kryteriów:
    1. jego treść zgodna jest z profilem tematycznym czasopisma;
    2. jego forma zgodna jest z wytycznymi określonymi przez Redakcję;
  • do oceny publikacji powołuje się dwóch Recenzentów, z których jeden posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego, a drugi tytuł doktora;
  • artykuły recenzowane są wg zasady tzw. dobule-blind review process, tj. Recenzenci i Autorzy nie znają swoich tożsamości;
  • recenzja sporządzana jest na formularzu recenzyjnym (formularz do pobrania w zakładce „Dla Autorów” w podzakładce „Formularz recenzji”);
  • w przypadku dwóch negatywnych recenzji artykuł nie jest dopuszczany do druku.