Zakres tematyczny

Acta Salutem Scientiae to czasopismo naukowe z zakresu Nauk o zdrowiu, którego tematyka obejmuje następujące dyscypliny naukowe: – żywienie i dietetyka, – fizjoterapia, – finansowanie ochrony zdrowia, – polityka zdrowotna i usługi zdrowotne, – pielęgniarstwo, – zdrowie publiczne i środowiskowe, – etyka medyczna, – nauka o sporcie i sprawności fizycznej, – nauki społeczno-medyczne, a także profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia oraz zagadnień związanych z rehabilitacją urologiczno-ginekologiczną.