Mielno
Facebook Ig Karpacz Ig Mielno

COVID-19

Procedura bezpieczeństwa świadczenia usług w Instytucie Zdrowia Sofra sp. z o.o.

 1. W IZ Sofra opracowano i wdrożono procedurę bezpieczeństwa regulującą funkcjonowanie Ośrodka w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego. Celem Procedury jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego Gości i pracowników oraz minimalizacja ryzyka epidemicznego.

Postanowienia ogólne

  1. Przed otwarciem Ośrodka dla Gości wszyscy pracownicy poddani zostali badaniu serologicznemu na obecność przeciwciał COVID-19.
  2. Na terenie Ośrodka przestrzegane są wszystkie przepisy i zalecenia Ministerstwa Zdrowia (MS),  GIS i WHO dotyczące zwalczania stanu pandemii COVID-19.
  3. Wstęp na teren Ośrodka mają jedynie Goście, pracownicy i dostawcy.
  4. Czas przebywania dostawców jest ograniczony do niezbędnego minimum, a drogi dostaw zostały wydzielone.
  5. Teren Ośrodka jest ogrodzony i całodobowo monitorowany.
  6. Przy wejściu głównym do Ośrodka umieszczono tablicę z numerami telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

   

Ważne zasady i informacje, które Gość powinien poznać przed przyjazdem

  1. Każdy Gość przyjeżdzający do Instytutu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zapisów Procedury.
  2. Do ośrodka przyjeżdżamy zdrowi, tj. bez żadnych objawów infekcji. Według przepisów prawa mamy prawo odmówić zakwaterowania osobom mającym znamiona infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, podwyższona temperatura ciała, osłabienie). Stąd Firma zastrzega sobie prawo do odmowy meldunku osoby, która nie dostosuje się do procedur lub wykazuje objawy choroby.
  3. Jeżeli Gość chorował na COVID-19, jego obowiązkiem jest poinformowanie nas o tym fakcie i przedstawienie dwóch ujemnych wyników testów.
  4. Każdy Gość przyjeżdżający jest zobligowany do wypełnienia oświadczenia COVID-19 i oddania go lekarzowi/pielęgniarce
  5. Każdy z Gości ma obowiązek zgłosić się do lekarza w wyznaczonym terminie wizyty.
  6. Osoby nie przestrzegające ustalonych w Procedurze zasad zostaną upomniani przez personel, a w ostateczności poproszeni o opuszczenie pomieszczeń/ośrodka.
  7. W obiekcie obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, tj. osób nie będących Gośćmi, pracownikami lub dostawcami.
  8. Preferowanymi metodami płatności są płatności kartą lub telefonem.
  9. Ośrodek nie prowadzi usług prania ubrań należących do Gości. Nie wypożycza również deski do prasowania.
  10. Ośrodek nie wypożycza Gościom parawanów i leżaków.
  11. W pokojach i na basenie z użytkowania wyłączone zostały nadmuchowe suszarki do włosów. W ogólnodostępnych sanitariatach z użytkowania wyłączone zostały suszarki nadmuchowe do rąk.
  12. Z użytkowania wyłączone zostały ogólnodostępne ciśnieniomierze oraz wagi.
  13. Instytut zawiesił wypożyczanie rakiet i piłek tenisowych oraz kijków do Nordic Walking. Korzystanie z kortu możliwe jest z użyciem własnego sprzętu.
  14. Korzystanie z leżaków na ogólnodostępnym tarasie (Mielno) odbywa się z użyciem własnego/udostępnionego w pokoju ręcznika i samodzielnej dezynfekcji leżaka.
  15. Do odwołania z użytkowania wyłączona została biblioteka, z budynku usunięto również wszelkie ulotki, gazety i foldery.
  16. W Recepcji obowiązuje zakaz przechowywania jakichkolwiek przedmiotów należących do Gości: bagaży, lekarstw oraz depozytów.
  17. Osobiste rzeczy Gości pozostawione w pokoju po wymeldowaniu będą poddawane utylizacji. Utylizacji podlegać będą również wszelkie przedmioty pozostawione przez Gości w sali jadalnej, gabinetach, salach ćwiczeń, na basenie.
  18. Ośrodek do odwołania nie świadczy jakichkolwiek usług (zabiegi, posiłki, basen) dla osób z zewnętrz.
  19. Ośrodek nie przyjmuje rezerwacji z dokwaterowaniem.
  20. W związku z koniecznością dekontaminacji sali jadalnej, nastąpiła zmiana godziny wydawania kolacji z 18.00 na 17.30.

   

  III. Części wspólne Obiektu  

  1. Każda osoba przebywająca w częściach wspólnych zobowiązana jest do noszenia maseczki/przyłbicy.
  2. Przynajmniej raz na dobę części wspólne (w tym sala jadalna, recepcja, sala fitness, sala konferencyjna), podlegają odkażaniu lampami UVC.
  3. Sprzątanie części wspólnych odbywa się przy użyciu środków o potwierdzonym działaniu dezynfekcyjnym wraz z odkażaniem często dotykanych powierzchni i pomieszczeń, tj.:
  • klamek, poręczy, uchwytów;
  • wind i przycisków w windach;
  • ogólnodostępnych toalet
  1. Przy wejściu do Obiektu i restauracji, w recepcji, ogólnodostępnych toaletach oraz na każdym piętrze przy windzie umieszczono dystrybutory z płynem do odkażania rąk.
  2. Osoby przebywające w częściach wspólnych zobowiązane są do zachowania między sobą dystansu 2 m.

   

Recepcja

  1. Pracownicy recepcji obsługują Gości w rękawiczkach i oddzieleni są szybą ochronną.
  2. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko jedna obsługiwana osoba.
  3. Przed obsługą każdy Gość proszony jest o dezynfekcję dłoni.
  4. Po każdym Gościu dezynfekcji podlegają blaty, terminal płatniczy i karty-klucze.
  5. Formalności meldunkowe dokonywane przy recepcji ograniczono do niezbędnego minimum (m.in. klauzula RODO i karta pacjenta wypełniana w pokoju).
  6. Recepcja umożliwia zakup maseczek jednorazowych oraz środków dezynfekujących.
  7. W recepcji obowiązuje zakaz przechowywania wszelkich przedmiotów należących do Gości.

   

Pokoje hotelowe

  1. Sprzątanie, dezynfekcja oraz wietrzenie pokoi odbywa się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Każdorazowo, po wyjeździe Gościa, pokój jest gruntownie sprzątany, wietrzony przez min. 15 minut, powierzchnie często dotykane (m.in. blaty, krany, sedes, biurko, klamki, włączniki, pilot do telewizora, poręcze krzeseł/foteli, zagłówki łóżek) są dezynfekowane dedykowanymi środkami oraz poddany dekontaminacji lampami UVC.
  3. Rutynowe sprzątanie pokoi odbywa się na wyraźne życzenie Gościa, podczas jego nieobecności, nie częściej niż 2 razy w tygodniu. W tym czasie następuje również dezynfekcja często dotykanych powierzchni oraz wietrzenie.
  4. Personel sprzątający wykonuje swoje obowiązki w środkach ochrony osobistej (maseczki/przyłbice, rękawiczki).
  5. Pościel i ręczniki prane są w temperaturze min. 60oC, wymieniane są na wyraźne życzenie Gościa.
  6. W każdym pokoju znajduje się instrukcja prawidłowego mycia rąk.
  7. W pokojach wyłączono z użytkowania nadmuchowe suszarki do włosów.

   

Sala jadalna

  1. Przed wejściem do sali umieszczono dystrybutor środka dezynfekcyjnego dla wchodzących.
  2. Goście wchodzący na salę proszeni są o zachowanie dystansu 2 metrów między sobą.
  3. Na terenie sali zachowane zostają zasady dystansowania społecznego.
  4. Domomentu zajęcia miejsc przy stolikach Goście zobowiązani są do noszenia maseczek/przyłbic.
  5. Po opuszczeniu przez Gości sali, stoły i krzesła każdorazowo podlegają dezynfekcji, a nakrycie stołów jest wymieniane.
  6. Dozowniki przypraw oraz inne dodatki do dań podawane są na życzenie Gościa i dezynfekowane po każdym użyciu.
  7. Po zakończeniu każdego posiłku sala jadalna podlega dekontaminacji lampami UVC, a wszystkie naczynia oraz zastawa są każdorazowo myte i wyparzane.
  8. Wszyscy pracownicy kuchnioraz obsługa kelnerska ma bezwzględny obowiązek pracy w środkach ochrony osobistej: rękawiczkach, maseczkach/przyłbicach. Pracownicy kuchni dodatkowo wyposażeni są w jednorazowe fartuchy.
  9. Goście zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczęcia i zakończenia posiłków.

   

  VII. Gabinety pielęgniarskie, lekarskie i dietetyczne

  1. Konsultacje/wizyty lekarskie, pielęgniarskie i dietetyczne odbywają się w ściśle określonych godzinach po uprzednim, telefonicznym umówieniu.
  2. Przy wejściu do każdego gabinetu znajdują się dystrybutory środka do dezynfekcji rąk dla wchodzących.
  3. Przed gabinetami mogą równocześnie przebywać dwie osoby, z zachowaniem od siebie dystansu 2 m.
  4. Wizyta odbywa się z zachowaniem dystansu 1,5 m. między lekarzem/dietetykiem a Pacjentem.
  5. Czynności wymagające kontaktu bezpośredniego między Pacjentem a przeprowadzającym konsultacje (mierzenie, ważenie, pomiar ciśnienia) wykonywane są przez lekarza/pielęgniarkę z użyciem środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki/przyłbice).
  6. Po każdej wizycie często dotykane powierzchnie oraz sprzęt specjalistyczny poddawany jest dezynfekcji.
  7. Minimum raz na dobę gabinety są gruntownie sprzątane, wietrzone oraz dekontaminowane lampami UVC.

   

  VIII. Strefa SPA and Wellness

  1. Przed wejściem do strefy znajdują się medyczne środki do dezynfekcji
  2. Pracownicy strefy obsługują Gości w maseczkach/przyłbicach i rękawiczkach.
  3. Jednorazowe środki ochrony osobistej wymieniane są po każdym zabiegu.
  4. Zabiegi odbywają się w ściśle określonych godzinach ustalonych w karcie zabiegów.
  5. Do odwołania z oferty wycofane zostały inhalacje i krioterapia zwykła.
  6. Przed gabinetem zabiegowym może znajdować się tylko jedna osoba oczekująca na zabieg.
  7. Po każdym zabiegu wszystkie powierzchnie zetknięcia z Pacjentem (leżanki, blaty, poręcze, włączniki, itp.) podlegają dezynfekcji.
  8. Minimum raz na dobę gabinety są dekontaminowane lampami UVC.
  9. Goście podczas zabiegu (oprócz zabiegów twarzy) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką.
  10. W gabinetach obowiązuje zakaz używania przez Gości telefonów komórkowych i innych prywatnych rzeczy wielokrotnego użytku.

   

Baseny i sauny

  1. Przed wejściem do strefy basenów znajdują się medyczne środki do dezynfekcji.
  2. Pracownicy strefy obsługują gości w maseczkach/przyłbicach i rękawiczkach.
  3. Na basenie i saunach obowiązuje ograniczenie (wynikające z przepisów) liczby osób jednocześnie korzystających z tych pomieszczeń.
  4. Do odwołania wyłączone z użytkowania zostały sauna parowa i jacuzzi.
  5. W saunie suchej może przebywać jednocześnie 50% pierwotnie dopuszczalnej liczby osób.
  6. Przed skorzystaniem z sauny Goście zobligowani są do umycia ciała wodą z mydłem.
  7. W saunach Goście zobligowani są do siedzenia na ręcznikach.
  8. Szatnie, przebieralnie, szafki podlegają dezynfekcji po każdym użyciu.
  9. Przestrzeń basenów i saun podlega dekontaminacji minimum 2 razy na dobę.

   

Sale sportowe i siłownie

  1. Przed wejściem na sale ćwiczeń znajdują się dystrybutory ze środkiem do dezynfekcji rąk.
  2. Na salach sportowych i siłowniach obowiązuje ograniczenie liczby osób mogących jednocześnie brać udział w zajęciach.
  3. Instruktorzy pracujący z Gośćmi wyposażeni są w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki/przyłbice), które są wymieniane po każdych zajęciach.
  4. Podczas zajęć i ćwiczeń na siłowni uczestnicy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego (1,5 m odległości).
  5. Sprzęt i akcesoria podlegają dezynfekcji po każdorazowym użyciu.
  6. Sale ćwiczeń i siłownia podlegają codziennej dezynfekcji lampami UVC i wietrzeniu.
  7. Na Sali obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków. Napoje Goście przynoszą we własnych pojemnikach i zabierają po zakończeniu zajęć.

   

Strefa dla dzieci

  1. Przed salą zabaw dla dzieci znajdują się dystrybutory ze środkiem do dezynfekcji rąk.
  2. Rodzice odprowadzający dzieci na zajęcia zobowiązani są do zachowania zalecanych odległości, zakrywania usta i nosa maseczką/przyłbicą oraz dopilnowania, by dzieci przed wejściem na salę miały umyte ręce wodą z mydłem.
  3. Na sali zabaw obowiązuje zasada dystansowania społecznego: przebywający na sali powinni zachować od siebie odstęp 2m.
  4. Wszystkie zabawki znajdujące się na sali podlegają dezynfekcji przynajmniej dwa razy na dzień: przed otwarciem i zamknięciem sali.
  5. Personel opiekujący się dziećmi wyposażony jest w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki/przyłbice).
  6. Sala zabaw dla dzieci jest codziennie wietrzona i dekontaminowana lampami UVC.

   

  XII. Personel

  1. Pracownik z objawami chorobowymi nie jest dopuszczany do pracy.
  2. Pracownicy zobowiązani są do natychmiastowego informowania o każdym pogorszeniu samopoczucia swojego bezpośredniego przełożonego.
  3. Wszyscy pracownicy Ośrodka wyposażeni są w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki/przyłbice).
  4. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa oraz stosowania postanowień niniejszej procedury.
  5. Pracownicy mają zapewniony płyn do dezynfekcji rąk.
  6. W przestrzeniach wspólnych przeznaczonych dla pracowników (szatnie, zaplecza, pokoje socjalne) personel ma obowiązek zachować zasady dystansu społecznego.
  7. Przestrzenie wspólne przeznaczone dla pracowników są codziennie dekontaminowane lampami UVC.

   

  XIII. Podejrzenie zakażenia koronawirusem

  Pracownik Gość
  Natychmiastowe odsunięcie od obowiązków Odizolowanie w dedykowanym pomieszczeniu/izolatorium
  Odesłanie transportem indywidualnym do domu (oczekiwanie na transport w dedykowanym pomieszczeniu/izolatorium) Zawiadomienie najbliższej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej i ścisłe stosowanie się do instrukcji i zaleceń
  Wstrzymanie przyjmowania gości Wstrzymanie przyjmowania gości
  Zawiadomienie najbliższej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej i ścisłe stosowanie się do instrukcji i zaleceń Posprzątanie i dezynfekcja obszaru przebywania i poruszania się Gościa
  Posprzątanie i dezynfekcja obszaru przebywania i poruszania się pracownika Ustalenie listy pracowników i gości obecnych w tym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał Gość i stosowanie się do wytycznych GIS dotyczących osób, które miały kontakt z zakażonym
  Wdrożenie dalszych, dodatkowych procedur zleconych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego Wdrożenie dalszych, dodatkowych procedur zleconych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego

   

Zapisy niniejszej procedury będą na bieżąco aktualizowane zgodnie ze zmianami przepisów i zaleceń.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U.2020.792.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U.2020.878.

3. Rozporządzenie rady ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U.2020.964

W związku ze stanem epidemii, zgodnie z przygotowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i GIS:

 • „Wytycznymi funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” z dnia 28.04.2020r.,

 • „Wytycznymi dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce” z dnia 13.05.202r.,

 • „Wytycznymi dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce” dnia 01.06.2020 r.,

 • „Wytycznymi dla funkcjonowania sal zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce” z dnia 01.06.2020 r.,

 • „Wytycznymi dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce” z dnia 01.06.2020r.,

 • „Wytycznymi dla funkcjonowania salonów masażu w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce”z dnia 01.06.2020

 • oraz Kodeksem Dobrych Praktyk Harmony Polish Hotels,

x W Sofrze dbamy o Twoje bezpieczeństwo.

Sprawdź nasze procedury związane z COVID-19

Czytaj więcej

W Instytucie Zdrowia Sofra jest bezpieczniej niż w domu!

W specjalnej zakładce poświęconej COVID-19 znajdują się informacje o specjalnych procedurach, które przygotowaliśmy, aby zapewnić Państwu szczególne bezpieczeństwo i komfort.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ