O dziale

Dział Badawczo-Rozwojowy włączony został do struktury organizacyjnej Instytutu Zdrowia Sofra 1 października 2019 roku. Powstanie Działu podyktowane zostało koniecznością koordynacji rozwijających się w Instytucie badań naukowych, których głównym celem jest opracowywanie i udoskonalanie innowacyjnych produktów odpowiadających na rosnące potrzeby naszych Pacjentów. W prace Działu zaangażowani zostali wysoko wykwalifikowani specjaliści, od wielu lat dbający o komfort naszych Kuracjuszy i najwyższą jakość oferowanych przez Instytut usług. W skład zespołów projektowych włączeni zostali dietetycy, lekarze, fizjoterapeuci oraz technolodzy żywienia, których wiedza i doświadczenie stanowi gwarancję efektywnej pracy nowej komórki organizacyjnej. Koordynatorem Działu została Urszula Kosowska, wcześniej współpracująca z Instytutem w takich dziedzinach jak działalność wydawnicza, naukowo-badawcza oraz analityczno-statystyczna.