Formularz recenzji

Kryteria recenzenckie, na podstawie których podejmowana jest decyzja o dopuszczeniu publikacji do druku znajdują się w pliku poniżej.