O wydawcy

Wydawcą Acta Salutem Scientiae jest Instytut Zdrowia Sofra sp. z o.o. z siedzibą w Mielnie. Posiada on status podmiotu leczniczego oraz wpis do rejestru wojewody zachodniopomorskiego.

Swoją działalność Instytut koncentruje na profilaktyce i promocji zdrowego żywienia, m.in. poprzez programy leczniczo-rehabilitacyjne oparte na dietach opracowanych przez dr med. Ewę Dąbrowską, w szczególności na diecie oczyszczającej warzywno-owocowej.

Instytut Zdrowia Sofra prowadzi także działalność naukową-badawczą poprzez m.in. organizację konferencji naukowych, wydawanie publikacji naukowych oraz wspieranie rozwoju naukowego pracowników Instytutu. Acta Salutem Scientiae jest tej działalności integralnym elementem.

Więcej informacji o wydawcy: https://sofra.com.pl/.