Oświadczenie dla autorów

Autorzy, których publikacje zostaną dopuszczone do druku, zobowiązani są wypełnić oświadczenie i przesłać go na adres redakcji (dostępny w zakładce „Kontakt”). Wzór oświadczenia znajduje się w pliku poniżej.