Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny tworzą:

Redaktor Naczelny

 • dr hab. Danuta Zawadzka, prof. nadzw. Politechniki Koszalińskiej

Członkowie redakcji

 • prof. Dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 • prof. Dr hab. Ryszard Krzyminiewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 • dr hab. Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 
 • dr hab. Mirosława Siatecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Zbigniew Werra, Politechnika Koszalińska 
 • dr Bernadetta Dobosza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 • dr Małgorzata Sikora-Gaca, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 • lek. med. Grażyna Mrozińska 
 • mgr inż. Krzysztof Mroziński

Sekretarz redakcji

 • mgr Urszula Kosowska

Redaktor techniczny, skład, łamanie

 • mgr Urszula Kosowska